Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

"En mycket spännande, intressant
och givande dag. TACK!"
Avdelningschef, kommun

   

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Kommunikationskartan

I boken HELT ÖVERENS! finns en Kommunikations-
karta, se bilden till höger. Den beskriver olika sam-
talsklimat vi praktiserar
och behöver kunna skapa
medvetet i olika situationer.

Plusnivåerna står för ett allt bättre fungerande
samarbete och minusnivåerna för allt mer konflikt.

Med hjälp av Kommunikationskartan kan vi av-
göra om samtalet förs på rätt nivå, med tanke på
utgångsläget och vad vi vill uppnå.

När kommunikationsnivån är på minus är det
omöjligt att avgöra en sakfråga tillsammans, då
handlar det mer om vem som ska bestämma. Men
minusnivåerna är ofta helt nödvändiga, t.ex. för att
komma till rätta med destruktiva beteenden.

Men inte heller nivå +3 Vanligt samtal (artigt,
ytligt, oreflekterat) är tillräckligt i många situationer.
Vanliga samtal duger när vi ska göra sådant vi redan
kan, men inte när vi har problem eller behöver förändra.

I boken HELT ÖVERENS! får du veta hur ni stegvis
ska gå till väga för att både sätta tydliga gränser
och leda parterna i en konflikt till en Hållbar kommu-
nikation som innebär att de blir överens på riktigt.

Kommunikationskartan för utskrift (pdf)

 

 

 

 

 

© Eva Grundelius Uppdatering: 2023-10-24 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius(at)outlook.com