Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

"Nyttigt att få tänka lite djupare
kring kommunikation."
Tjänsteman, kommun

   
   

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Eva Grundelius

Foto: Magnus Lind

Min väg till hållbar kommunikation

Sedan drygt tio år tillbaka leder jag ett företag som numera
heter Hållbar kommunikation Eva Grundelius AB. Affärsidén är
att lära ut Hållbar kommunikation och konstruktiv konflikthan-
tering så att vi kan samarbeta riktigt bra.

Mitt intresse för kommunikation började på 1970-talet
i form av ett starkt miljöengagemang. Jag utbildade mig till
biolog och var aktiv i miljörörelsen. Samtidigt arbetade jag
som limnolog, journalist och expert på flodpärlmussla, för läns-
styrelsen i Dalarna och för Fiskevattenägareförbundet.

 

År 1987 fick jag ett drömjobb som kommunbiolog i
Botkyrka och samtidigt blev jag invald i Naturskydds-
föreningens riksstyrelse. Det blev några spännande år,
i en tid när miljöintresset i samhället stod på topp.

Under större delen av 1990-talet arbetade jag för
Svenska Kommunförbundet som expert på hållbar ut-
veckling. Jag skrev minirapporter, höll föredrag,
erbjöd riktat konsultstöd till kommunerna och ledde
projekt. År 1998 blev jag egenföretagare.

På en konferens i Toronto år 1993 fick jag på all-
var upp ögonen för hur grundläggande och viktigt det
är att kommunikationen människor emellan fungerar
tillräckligt väl, om vi ska kunna skapa en hållbar ut-
veckling. Vad som kom att hända därefter kan Du läsa
om i min första bok som heter...

HÅLLBAR KOMMUNIKATION

och bakgrunden till centerpartiets förändring,

Förord av Björn Elmbrant

Läs boken

© Eva Grundelius Uppdatering: 2023-10-24 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius(at)outlook.com