Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

Sagt av kursdeltagare:
"Denna kurs har varit guld värd
för min arbetsplats."
Professor, Stockholms universitet
 

   
   

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Artiklar om nyttan med hållbar kommunikation

Lär dig kommunicera
Olika synsätt och tolkningar sätter ofta krokben för kommu-nikationen. Men det går att skapa en gemensam bild av hur läget ser ut som är hållbar och möjlig att gå vidare med för att lösa svåra frågor. Detta förutsätter dock att vi skapar struktur
i våra samtal och vet vilka steg som bör följa på varandra.
Arbetsliv ─ Sveriges största arbetsmiljötidning
Läs hela artikeln

Konflikter kan leda till goda samtal och utveckling
Om man inte lyssnar till varandra är det svårt att komma
överens. Men hur gör man egentligen för att lyssna? Och
hur framför man sina åsikter på ett bra sätt?
Suntliv.nu
Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting Läs hela artikeln

Så kommunicerar du så att alla vill framåt
"Jag hör vad du säger", men förstår du? Och har du modet att omvärdera din egen uppfattning och till och med ändra dig när det visar sig att du har fel? Det är vad som krävs för att nå hållbar kommunikation.
Kvalitetsmagasinet.se
Läs hela artikeln

Konsten att bli överens
Ska man bli ense och det inte gäller vardagliga eller triviala
frågor gäller det att lyssna ordentligt. På andra – och på sig
själv. Gör så här när chefen och en medarbetare är oense. Un-dersök om ni kan förstå varandra och se saken på samma sätt.
ST Press Ges ut av fackförbundet ST
Läs hela artikeln

 

Hur ska vi definiera hållbart lärande?
"Men vi menar också något mer och djupare med "hållbart
lärande". Dels att de kunskaper och färdigheter som lärs ut
är väl undersökta och av så god kvalitet att de verkligen
håller att bygga vidare på långt in i framtiden... Och dels att
kunskaperna och färdigheterna verkligen "fastnar" hos eleven".

Dan Frendins blogg - Att föra kunskapen vidare
Läs hela bloggposten

När kollegor blir fiender
När konflikter på jobbet spårar ur återstår ofta bara att kalla
in en konsult som hjälpande hand. Men rådgivarnas synsätt
och metoder kan skilja sig åt visar Civilekonomens genomgång.
Civilekonomen
Läs hela artikeln

Begär hjälp när du krisar
Ibland händer något där hemma som gör att du inte orkar
arbeta på topp. Den som inte kan sköta sina arbetsuppgifter
korrekt bör tala med sin chef så snart som möjligt, säger
kommunikationskonsulten Eva Grundelius.

St Press ─ Ges ut av fackförbundet ST
Läs hela artikeln

Fyra steg för hållbar kommunikation
Många möten slutar med missförstånd, förbistringar och
olösta problem. Kommunikationsexperten och författaren
Eva Grundelius vet varför. Här ger hon sina tips för hållbar
kommunikation.
Kvalitetsmagasinet.se
Läs hela artikeln

© Eva Grundelius Uppdatering: 2018-09-28 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net