Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

"Denna kurs har varit guld värd
för min arbetsplats."
Professor, Stockholms universitet
 

   
   

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Artiklar om nyttan med hållbar kommunikation

Konflikter kan leda till goda samtal och utveckling
Om man inte lyssnar till varandra är det svårt att komma
överens. Men hur gör man egentligen för att lyssna? Och
hur framför man sina åsikter på ett bra sätt?
Suntliv.nu
Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting
Läs hela artikeln

Så kommunicerar du så att alla vill framåt
"Jag hör vad du säger", men förstår du? Och har du modet att
omvärdera din egen uppfattning och till och med ändra dig när
det visar sig att du har fel? Det är vad som krävs för att nå
hållbar kommunikation.
Kvalitetsmagasinet.se
Läs hela artikeln

Konsten att bli överens
Ska man bli ense och det inte gäller vardagliga eller triviala
frågor gäller det att lyssna ordentligt. På andra – och på sig
själv. Gör så här när chefen och en medarbetare är oense. Un-
dersök om ni kan förstå varandra och se saken på samma sätt.
ST Press Ges ut av fackförbundet ST
Läs hela artikeln

Fyra steg för hållbar kommunikation
Många möten slutar med missförstånd, förbistringar och
olösta problem. Kommunikationsexperten och författaren
Eva Grundelius vet varför. Här ger hon sina tips för hållbar
kommunikation.
Kvalitetsmagasinet.se
Läs hela artikeln

Hur ska vi definiera hållbart lärande?
"Men vi menar också något mer och djupare med "hållbart
lärande". Dels att de kunskaper och färdigheter som lärs ut
är väl undersökta och av så god kvalitet att de verkligen
håller att bygga vidare på långt in i framtiden... Och dels att
kunskaperna och färdigheterna verkligen "fastnar" hos eleven".

Dan Frendins blogg - Att föra kunskapen vidare
Läs hela bloggposten

När kollegor blir fiender
När konflikter på jobbet spårar ur återstår ofta bara att kalla
in en konsult som hjälpande hand. Men rådgivarnas synsätt
och metoder kan skilja sig åt visar Civilekonomens genomgång.
Civilekonomen
Läs hela artikeln

Begär hjälp när du krisar
Ibland händer något där hemma som gör att du inte orkar
arbeta på topp. Den som inte kan sköta sina arbetsuppgifter
korrekt bör tala med sin chef så snart som möjligt, säger
kommunikationskonsulten Eva Grundelius.

St Press ─ Ges ut av fackförbundet ST
Läs hela artikeln

Så hanterar du en svacka på jobbet
Visa förtroende för chefen, fokusera samtalet på praktisk
problemlösning och hur du ska avlastas i jobbet, fortsätter
Eva Grundelius. Se till att ni gör upp en plan för några veckor
framåt, och regelbundet stämmer av så din arbetsbelastning
är rimlig
.
Civilekonomen
Läs hela artikeln

© Eva Grundelius Uppdatering: 2022-03-02 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net