Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

"Spännande angreppssätt
 plus bra attityder."
Medlem, ideell förening

   
   

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Demokratiska värderingar

Hållbar kommunikation innebär att vi tydligt tar ställning
för fyra värderingar som hjälper gruppen att utvecklas:

1. Inklusion ― Alla berördas rätt att påverka.  När
vi väljer Hållbar kommunikation inbjuder vi (företrädare
för) alla som har med saken att göra. Dessutom tränar vi
förmågan att lyssna till uppfattningar vi inte delar. På så
sätt skapas en ömsesidig förståelse.

2. Öppenhet ― Har vi missat något viktigt? När alla
får komma till tals framträder ofta motsättningar, vilka
tidigare har varit dolda. Det betyder att det finns mer att
lära. I stället för att försöka övertala varandra söker vi till-
sammans efter nya och bättre lösningar på hur vi gemensamt
ska gå vidare.

3. Konklusion ― Bra att vilja "ombestämma sig"! Många
gånger framställs en person som ändrar sig som svag. Men
så behöver det inte alls vara! För att hänga med när världen
 förändras behöver vi öva upp förmågan att ompröva våra
ställningstaganden, att "ombestämma oss". Det är utveckling
att prestigelöst byta ståndpunkt, när vi drar nya slutsatser
som är klokare än de gamla.

 

Hantera kritik och klagomål med Hållbar kommunikation

De fyra värderingarna bildar tillsammans
en utvecklingsspiral...

4. Klarspråk ― Grunden för all utveckling.
När alla vågar vara sig själva och tydligt ger
uttryck för vad de observerar, tänker, känner
och vill läggs en god grund för gemensam utveck-
ling. Hållbar kommunikation vilar på övertygelsen
att ju fler vi är som försöker hjälpas åt att lösa
gemensamma problem, desto längre kan vi nå.

© Eva Grundelius Uppdatering: 2022-03-02 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net