Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

Sagt av kursdeltagare:
"Svårt att hitta något som skulle kunna
förbättra detta tvådagarsupplägg."
Chef, medelstort privat företag

   
   

Start • Tjänster • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

Kurser och tjänster på beställning

Hållbar kommunikation är färdighetsträning. Det innebär att
man behöver träna praktiskt
 på liknande sätt som när man lär
sig laga mat eller köra bil
och det gör vi alltid när jag utbildar.

Eva Grundelius är känd för sin förmåga att skapa struktur och
metoder som gör det svåra till praktiska verktyg för kommunikation,
ledning och samarbete.
God service och bra kursmaterial ingår alltid.

Vad är viktigast att förbättra hos er? Dåligt fungerande kommu-
nikation uppstår av sig självt, på samma sätt som det blir stökigt
när vi inte har en rutin för hur vi ska hålla ordning t.ex. på kontoret
eller i datorn. Här är exempel på
nio vanliga kommunikationsproblem,
som jag kan hjälpa er att komma till rätta med. Hur vanliga är de på
din arbetsplats?
Pdf

Inför kursen är vi noga med att beställningen motsvarar behoven,
att deltagarna har rätt förväntningar och att de förbereder sig på
lämpliga sätt.

Under själva kursen växlar vi mellan teori, konkreta exempel,
praktiska övningar och gemensam reflektion. Vi ser noga till att alla
är aktiva och delaktiga. En ordentlig skriftlig utvärdering är en
självklar avslutning.

Efter kursen vidtar ert eget arbete med att träna och skapa nya
goda vanor och rutiner. Till stöd för det har ni ett utförligt och bra
kursmaterial, från boken "Helt överens!" till konkreta samtalsmallar
för olika syften.

Exempel på kurser

Leda och kommunicera så att ingen blir sjuk av jobbet
Utgående från konkreta situationer tränar vi på att använda Ar-
betsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk & social arbetsmiljö.
Vi ger en bra grund för att uppfylla kunskapskraven i den 6 §, klargör
innehållet i föreskriften och det kloka i tänket bakom, hur chefen bör
fokusera samt tränar på att tillämpa praktiska verktyg som gör regler-
na effektiva. Två kursdagar. Läs mer: Pdf

Skapa hållbar kommunikation & samarbete i en grupp
Under en intensiv dag arbetar vi med en blandning av kurs och
workshop. Ni får lära er grundläggande praktiska metoder för
hållbar kommunikation och vi plockar fram konkreta åtgärder för
att förbättra kommunikationen såväl individuellt som i gruppen.

Installera en rutin som motverkar kränkande särbehandling
Varje medarbetare och arbetsgrupp behöver veta vad kränkande
särbehandling är och göras delaktig i arbetet med att motverka att
det sker. Nu har vi även fått nya krav på vad som ska ingå i en
sådan rutin. Vi arbetar praktiskt under en dag med att förstå vad
som behöver göras och installera effektiva åtgärder i gruppen.

Konfliktsäkert arbete med hållbar kommunikation
Den hittills mest populära kursen, genomförd 40 gånger som öppen
tvådagarskurs samt på beställning för både ledare och medarbetare
i åtskilliga organisationer. Vi lär oss effektiva verktyg för att stoppa
destruktiva beteenden och främja en konstruktiv konflikthantering.
Välj mellan en eller två dagar.

Förebygga & hantera misskötsel med hållbar kommunikation
Finns både som öppen tvådagarskurs hos Metodicum och på be-
ställning till din organisation. Det är viktigt att alla chefer är över
ens om hur misskötsel ska förebyggas och hanteras samt att de
klarar av att genomföra ett effektivt korrigerande samtal med
syftet att misskötseln ska upphöra.

Fler tjänster

Kommunikationshjälp för nyckelpersoner. Jag hjälper er att kom-
municera hållbart i yrkesmässiga relationer som skurit sig. Kompetens-
utveckling i stället för omplacering eller nyrekrytering tjänar alla på.

Enneagram-coachning. Om du känner att dina personliga begräns-
ningar hindrar dig från att uppnå dina mål kan jag hjälpa dig att lösa
upp knutarna. Jag är certifierad enneagram-coach. Pdf

Hållbar jämställdhet. Jag hjälper organisationer att ta fram kreativa,
jämställda lösningar som håller på lång sikt och att systematiskt agera
jämställt. Läs mer:
Svensk Jämställdhetskompetens

Utredningsuppdrag. Med Hållbar kommunikation blir slutsatserna de
bästa. Jag gör alla stegen: Informationsinsamling, analys, dialog med
beställaren om slutsatser, skriftlig rapport och muntlig presentation.

Kvalitetsgaranti!

Jag använder samma etiska förhållningssätt
som Sveriges managementkonsulter.
Ladda ner pdf här

Uppdragsgivare
i bokstavsordning

Arbetslivsresurs

Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, Umeå

Artediskolan, Nordmaling

Assistans i Balans

Beroendecentrum, Malmö

Bohusläns muséum

Bollnäs kommun

Carl M Lundh

Chefsakademin (Nacka, Sollentuna och Järfälla kommuner)

Conferator

Degerfors kommun

Doggy AB

E-fokus (Energikontoret Västernorrland)

Enskede-Årsta-Vantör SDF, Stockholms Stad

Falköpings kommun

Feministiskt initiativ (FI)

Folkuniversitetet, Umeå

Forshaga kommun

Forum för konstruktiv konflikthantering

Föreningen kvinnliga ingenjörer i Skellefteå (KVIST)

Föreningen Kärngårdar

Föreningen Vetenskap för Hållbar Utveckling (VHU)

Förskolan Lövgärdet

Försvarshögskolan

Försäkringskassan

Fastighets AB Förvaltaren

Georange

Grästorps kommun

Grönsakshallen

Hela Sverige ska leva

Hemtjänsten Järfälla kommun

Infranord AB

JAK Medlemsbank

Jämtlands Gymnasieförbund

Järfälla Kultur

Kultur & Utbildning, landstinget Sörmland

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

KvartersAkuten Mattéus

Landsbygdsnätverket

Landskrona församling

Landstinget Sörmland

Leader Sjuhärad

Lernia Utbildning AB

Luleå tekniska universitet

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Västerbotten

Martin Olsson

Metodicum

Microbial Analytics Sweden AB

Miljöförvaltningen Helsingborg

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg

Nacka kommun

Naturvetarna

Nordens Ark

Nordmalings kommun

Norrbottens kommuner

NorrlandsExpo

PersonalPartner

Region Gotland

Region Skåne

Robertsfors kommun

SACO

Sametinget

Selbergs Entreprenad AB

Skogsbrukets Datacentral (SDC)

Skolforum 2013

Skånevård Kryh

Socialdemokratiskt idéforum

Socialstyrelsen

Sollentuna kommun

Staffanstorps kommun

Statens Maritima Muséer

Stockholms läns landsting

Stockholms Stadsmission

Storumans kommun

Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

Svensk Vindenergi

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Timrå kommun

Trafikverket

Uminova Innovation

Uminova Invest

Uppsala universitet

Vattenmyndigheten för Bottenviken

Vision Stockholms stad

Vårdförbundet Dalarna

Västerbottens läns landsting

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa

 

© Eva Grundelius, Hållbar kommunikation AB Uppdatering: 2018-03-26 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net