Hållbar kommunikation

HÅLLBAR
KOMMUNIKATION

 

"Jag jobbar själv med kommunikation
   och har saknat ett tydligt verktyg."
Konsult med eget företag

Start • Uppdrag • Artiklar • Böcker • Kommunikationskartan • Värderingar • Eva Grundelius • Kontakt

 

 

Tredje
reviderade
upplagan

 

 

 

 

 

Eva Grundelius
HELT ÖVERENS!

Handbok i hållbar kommunikation

 

 

I den här handboken får du lära dig de fyra förmågor som
tillsammans ger oss en Hållbar kommunikation och möjlighet
att skapa riktigt goda relationer. Du får även lära dig att ur-
skilja olika samtalsklimat, från god till dåligt fungerande
kommunikation, samt att lösa vanliga kommunikativa problem.
Varje kapitel rymmer handfasta råd och praktiska övningar.

Provläs här

Recensioner

Bibliotekstjänst, Alan Pejkovic: “Den grundläggande känslan
i boken är ett starkt hopp om att människor kan, genom övningar
och andra tricks, bli bättre på hela kommunikationsprocessen. ...
Från djuplyssnandet till djuptalandet skapas en komplex process
där parterna slutligen kan resonera sig till hållbar kommunikation,
ett begrepp som Grundelius skapat.”

Säljaren: “I boken ges många konkreta råd och praktiska
övningar på temat hur en bra och hållbar kommunikation
kan fungera både privat och i arbetslivet.”

Du & Jobbet: “En bok om att ta andra människor på allvar... 
Klokt och tänkvärt.”

Kvalitetsmagasinet: “Många möten slutar med missförstånd,
förbistringar och olösta problem. Kommunikationsexperten
och författaren Eva Grundelius vet varför. Här ger hon sina
tips för hållbar kommunikation.”

Naturvetarna: “Nöjer du dig med en halvbra kompromiss eller
vill du gå vidare och nå en lösning som alla ställer sig bakom?
Då finns det anledning att lyssna på Eva Grundelius som har
lanserat begreppet hållbar kommunikation.”

Idrottens bokklubb: “Lämpar sig både för självstudier, studie-
cirklar och organiserade kurser.”

Chef.boken: “För en varaktig förändring krävs ... total enig-
het. Med den process som den här boken presenterar är det me-
ningen att man ska kunna nå dit. Varje chef som vill bli en riktigt
god kommunikatör måste finna det värt att testa processen.”

Forum för ekonomi och teknik: “En konkret och metodiskt upp-
lagd manual i hur man når fram till hållbar kommunikation”

Dagens sekreterare: “Handboken som visar hur du skiljer
mellan god och dålig kommunikation.”

© Eva Grundelius Uppdatering: 2022-03-02 Kontakt: 070-645 58 12  eva.grundelius@bredband.net